การอ่านหนังสือเร็ว

posted on 23 Sep 2010 02:25 by kaika-sky

การอ่านหนังสือเร็วถือว่า มีประโยชน์มากในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือวัยเรียน

ซึ่งผมจะนำเสนอเทคนิคการอ่านเร็ว ที่ได้ศึกษามาจากการอ่านหนังสือ

ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า ใช้ได้ผลจริง ๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับ

1. สมาธิ

- เป็นสำคัญที่สุดก่อนจะเริ่มต้น เพื่อการทำงานที่ดีที่สุดของสมองเรา

และมี เทคนิคการมองภาพ Mandalaมองโดยไม่ต้องสนใจว่า รูปร่างเป็นอย่างไร

และให้มองที่จุดกึ่งกลางของภาพ เป็นเวลา 2-3 นาที

2. ตั้งเป้าหมายก่อนอ่าน

- เป็นการให้สมองรู้ว่าเค้าต้องใช้พลังงานมากแค่ไหน

และรู้เวลาที่เหมาสม (ควรอยู่ในที่เงียบๆ และที่นั่งสบายๆ)

ต่อไปคือเทคนิคการอ่านเร็วที่ได้ผล(สำหรับผมและเพื่อนๆ)

3. มองภาพรวมของหนังสือ

- การอ่านหน้าปก อ่านปกหลัง และเปิดอ่านที่ละหน้า

โดยไม่ต้องใส่ใจเนื้อหามาก {Photo reading}

4. อ่านในใจ แต่ ห้ามอ่านออกเสียง

- คือการอ่านด้วยตา และสมอง ซึ่งจะทำให้เร็วขึ้นมากทีเดียว

5. การอ่านไปข้างหน้า

- เป็นวิธีอ่านแบบ ไม่มีการอ่านย้อนหลัง เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจและจดจำ

(ไม่ควรส่ายหน้าระหว่างอ่าน ใช้สายตาอย่างเดียว)

6. การขยายความกว้างโฟกัส

มี 3 ระดับ

6.1 การอ่านเป็นกลุ่มคำ

6.2 การอ่านเป็นประโยค

6.3 การอ่านเป็นบรรทัด

ทั้งหมดอยู่ที่การฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7. ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำ

- หมายความว่า ไม่ต้องพยายามอ่านจนจบประโยคนั้นๆ ถ้าเราเข้าใจความหมาย

ประโยคนั้น ๆ แล้ว

คุณหนูดีแนะนำว่า ควรเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับการอ่านเร็วด้วย

- การอ่านเร็วเป็นเรื่องง่ายแค่ฝึกทุก ๆ วัน

- การอ่านเร็ว ได้ข้อมูลเท่ากับการอ่านช้า

- อยากอ่านเร็วเป็นทักษะพิเศษ ควรฝึกต่อเนื่อง 21 วัน

ป.ล. ควรอ่านทุก 10-15 นาที แล้วพักสายตา

       ไม่ควรอ่านเกิน 50 นาที

Comment

Comment:

Tweet

จำได้ว่า เป็นหนังสือ "ถอดรหัสอ่านเร็ว" ของลุงไอสไตน์ เล่มนี้ซื้อมาแล้วคุ้มค้าจริงๆ ชอบค่ะ big smile

#1 By Serina_Z on 2010-09-23 02:51